Διαβάστε, γνωρίστε και συμμετάσχετε
στις δράσεις που διοργανώνουν οι Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ρεθύμνου.
το Η Κρήτη 1821
Δηλώστε συμμετοχή στο
Κυνήγι του θησαυρού
που θα διοργανωθεί για τα 200 χρόνια
άπό την ελληνική επανάσταση.
το Η Κρήτη 1821
Η Κρήτη 1821 το Στείλτε μας τις δημιουργίες σας
εμπνευσμένοι από την επανάσταση
στην Κρήτη το 1821!
Η Κρήτη 1821 το Η Κρήτη 1821 το Η Κρήτη 1821 το
Scroll Down